Bouwhistorisch onderzoek / restauratieadvies

In een bouwhistorisch onderzoek wordt middels veldonderzoek, archiefonderzoek en de analyse en interpretatie van gevonden bouwsporen inzicht gegeven in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van een gebouw.

In navolging van een bouwhistorisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de technische staat van het gebouw. Met deze gegevens en de (eventuele) herbestemmingsopgave wordt het restauratieplan opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van historische tekeningen en foto’s, ter onderbouwing van het te maken plan.

Lees meer
Lees minder

Bouwbesluittoetsing

Het Bouwbesluit omschrijft de landelijke regels waaraan bouwwerken met de verschillende gebruiksfuncties moeten voldoen ten aanzien van onder andere brandveiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Wij kunnen u adviseren over de juiste toepassing van de voorschriften van het geldende Bouwbesluit, zowel met betrekking tot nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. Deze adviezen zijn gebaseerd op grondige kennis van het Bouwbesluit, de achterliggende gedachte achter het Bouwbesluit en de documenten waar het Bouwbesluit naar verwijst.

Lees meer
Lees minder

Visualisaties

Het gebruik van 3D-visualisaties of animaties zijn een belangrijke rol gaan spelen binnen het bouwproces. Door ideeën driedimensionaal in beeld te brengen, kunnen uitgangspunten snel worden getoetst aan het ontstane beeld. Ons uitgangspunt is dan ook het maken van een communicatief en overtuigend product. Wij maken 3D-visualisaties en animaties van zowel van het exterieur als het interieur. De wijze van presentatie wordt afgestemd op het stadium waarin het project zich bevindt. 3D-visualisaties maken we ook voor externe partijen zoals: architecten, aannemers en ontwikkelaars.

Lees meer
Lees minder

Brandveiligheid

Een belangrijk onderdeel in de bouwregelgeving is de brandveiligheid. Deze regelgeving en de toepassing hiervan kan soms zeer complex zijn. Er zijn vele mogelijkheden om aan de gestelde prestatie eisen te voldoen. Wij hebben een gedegen kennis op het gebied van brandveiligheid en kunnen u ondersteunen in het maken van de juiste keuzes om aan het vereiste brandveiligheidsniveau te voldoen en de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen zo economisch mogelijk uit te voeren.

Lees meer
Lees minder

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema dat inmiddels een vanzelfsprekend item is in de bouw.
Wij kunnen u  hierin adviseren en begeleiden in het maken van slimme keuzes. In eerste instantie worden de ambities en de mogelijkheden met u besproken. Vervolgens worden in het begin van het ontwerptraject de wensen en uitgangspunten uitgewerkt tot een duurzaamheidsplan. Dit doen we op een integrale manier in samenwerking met externe installatieadviseurs.

Lees meer
Lees minder

NEN 2580 Meetrapport

Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de oppervlakte en inhoud een belangrijke rol. Om objectieve meetgegevens te verkrijgen rekent Hurenkamp Architecten & Adviseurs de oppervlakten en inhouden uit conform de NEN 2580. Middels bestaande digitale plattegronden of door het pand in te meten maken we overzichtelijke tekeningen en meetstaten met bijbehorend meetcertificaat.

Lees meer
Lees minder

Expertise & Advisering

Wij beschikken over expertise betreffende een aantal aspecten van ons vakgebied.

Ons bureau heeft ruim 20 jaar ervaring met het herbestemmen van bijzondere gebouwen, veelal monumenten. Aanvullend hierop hebben we de expertise in huis voor het maken van bouwhistorisch onderzoek en restauratieadvies voor uw monumentale pand.

Vanaf het begin van een project kunnen we bouwkundige en praktijkgerichte adviezen geven op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid en duurzaamheid. Op deze manier signaleren we tijdig mogelijke knelpunten en bedenken we oplossingen die vervolgens in een vroeg stadium in het ontwerptraject kunnen worden verwerkt.

Het is vaak een meerwaarde om in de beginfase van een project overtuigende 3D beelden te maken om externe partijen te overtuigen. Wij hebben de expertise om voor zowel interieur als exterieur overtuigende 3D beelden en filmpjes te realiseren.

Als een plan is gerealiseerd is het voor zowel de huur als verkoop belangrijk om exacte tekeningen met metrages van de ruimten te hebben. Wij maken hiervoor meetrapporten die voldoen aan de NEN 2580.

Direct contact opnemen
Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag, of een idee voor een project waarbij u ons goed kan gebruiken. Neem direct contact op via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder.

Adres
Kerkallee 43
6882 AM Velp

Direct contact
026 – 361 38 12
architecten@hurenkamp.nl

KvK nummer: 09090353
Lid BNA / Bond van Nederlandse Architecten

X
Beeldmerk