Hurenkamp Architecten & Adviseurs

Hurenkamp Architecten & Adviseurs is een architectenbureau met ruime ervaring op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, horeca, zorg en scholenbouw. Zowel in nieuwbouw als renovatie en restauratie van bestaande gebouwen. Ons opdrachtenpakket is divers en we werken voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Het bureau is breed onderlegd en biedt alle werkzaamheden vanaf de eerste initiatieffase tot aan de directievoering. Wij treden ook op als uitvoerend architect, waarbij wij zorgdragen voor een bouwkundig correcte en esthetische uitwerking van concepten en ontwerpen van andere architectenbureaus. Daarnaast wordt de expertise van onze technisch specialisten vaak aangesproken door externe bureaus. Hurenkamp Architecten & Adviseurs is lid van de Bond Nederlandse Architecten (BNA).

Creativiteit en realisme

Creativiteit en realisme gaan bij ons hand in hand. Bij aanvang van een nieuw project wordt het uitgangspunt bepaald door de ambitie van de opdrachtgever, het budget, de functionaliteit en de context van de opgave. Afhankelijk van de omvang van een project wordt daarna een projectteam samengesteld, bestaande uit een architect, een projectleider, tekenaar(s) en een technisch specialist. De architect vervaardigt het esthetisch en functioneel ontwerp, waarbij van begin af aan rekening wordt gehouden met belangrijke aspecten als omgeving, verschijningsvorm, bouwkosten, techniek, duurzaamheid en bruikbaarheid. Op het gebied van de regelgeving wordt een plan in elke fase middels een quick-scan door onze technisch specialist gecontroleerd. De projectleider heeft in beginsel een meer bewakende rol. Het plan wordt in iedere fase getoetst op haalbaarheid en maakbaarheid. In de besteksfase neemt de projectleider de actieve rol van de architect over en werkt het plan verder uit op technisch gebied waarbij continu overleg blijft met de architect betreffende de esthetische zaken.

Kosteneffectief ontwerpen

Kosteneffectief ontwerpen begint bij de allereerste schets op het papier. Voor al onze projecten zijn de (soms beperkte) budgetten van de opdrachtgevers het uitgangspunt. Daardoor worden bijna alle projecten binnen budget gerealiseerd. Er wordt altijd gezocht naar een gunstige bruto-netto verhouding door het functionele programma op een gunstige manier te organiseren, zonder daarbij de esthetische aspecten uit het oog te verliezen. 

Bouwkundige planuitwerking

Het bureau heeft een goede naam op het gebied van bouwkundige planuitwerkingen van onze projecten en ook die van andere architectenbureaus. Verscheidene aannemers, waaronder o.a. Ballast Nedam, Klomps Bouw Nederland, Verkerk, Welling, Jager, H.L. van den Boom en Van Bekkum behoren tot onze vaste opdrachtgevers. De maakbaarheid is voor deze opdrachtgevers erg belangrijk. Vanuit de gebruiker zijn er andere randvoorwaarden, zoals garanties, duurzaamheid en beperking van onderhoud.

Kwaliteitsbeheersing

Onze technisch specialisten dragen zorg voor de begeleiding, uitwerking en bewaking voor alle projecten op het gebied van de bouwregelgeving.
De architecten en projectleiders zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie en coördinatie tussen de verschillende partijen, zoals opdrachtgever, constructeur, installateur en aannemer.

Door de lijnen kort te houden en geregeld overleg te voeren blijft de kwaliteit gewaarborgd.  


Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op. 

Pand Hurenkamp Archictecten en adviseurs

YoutubeFacebookLinkedInTwitter