19 MEI 2016

START RESTAURATIE EN HERINRICHTING BOERDERIJ “DE BULT”  NIEUW WEHL

Als vervolg op een door Hurenkamp Architecten & Adviseurs uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek voor de herinrichting van de voormalige boerderij is de uitvoering recentelijk gestart.
Door ons bureau is de planvorming, vergunningaanvraag en besteksfase verzorgd.
Het pand krijgt uiteindelijk een functie voor een enkele bewoning, waarbij de nodige duurzaamheidsmaatregelen als thermische isolatie en technische installaties zijn geïntegreerd maar met behoud van de cultuurhistorische waarde.
Het project zal naar verwachting begin 2017 worden afgerond.

YoutubeFacebookLinkedInTwitter