KWEKERIJ VEELZORG HILLEGOM

OPDRACHTGEVER: BOEi AMERSFOORT
LOCATIE: STATIONSWEG 129 TE HILLEGOM
PROGRAMMA CA. 4000m2
ONTWERP: BEGIN 2015
PROJECTTEAM: LIANNE GOOSEN / DOMINIC DIRKSE VAN DEN HEUVEL / VINCENT VAN VUUREN / PETER VAN SCHAIK (BOEi)

Historie
In 1822 begon Rutgerd Veldhuyzen van Zanten in Hillegom de kwekerij Veelzorg. Vijf generaties teelden er aanvankelijk aardappelen en groenten, vanaf 1850 vooral tulpen, hyacinten en narcissen. Bij de kwekerij aan de Stationsweg 129-131 kwamen bollenschuren, een kantoor en de kwekerswoning Vredehof en Veelzorg groeide uit tot een bloembollenexportbedrijf. In 1990 sloot het bedrijf zijn deuren. Het bollenland werd verkocht maar alle gebouwen staan nog onaangeroerd te midden van de bollenvelden.

Locatie en gebouw
Kwekerij Veelzorg is één van de gaafst bewaard gebleven bloembollenbedrijven in de regio. Op het terrein staat een aantal waardevolle bollenschuren uit diverse perioden. Alles is nog in de staat waarin het was toen het bedrijf in 1990 stopte.
Het monumentale complex is het absolute hoogtepunt op het gebied van bollenerfgoed in de Bollenstreek. Van de vijftien bollenbedrijven die ooit aan de Stationsweg in Hillegom zaten, zijn er nog maar twee over. Het is van groot belang dat dit cultuurhistorisch erfgoed van de bloembollencultuur behouden blijft en door restauratie en herbestemming een nieuwe toekomst krijgt.

Beoogde herbestemming
Er is een plan ontwikkeld voor de restauratie van de oude bollenschuren en herbestemming van het gehele complex. Een deel van de gebouwen zal een woonbestemming krijgen en in de hyacinten-holkamer, de kraamkamer van de hyacintenteelt, wordt een museum ingericht. Het uiterlijk van de panden wordt zo veel mogelijk ongemoeid gelaten. Zo kan Kwekerij Veelzorg behouden blijven en blijft het historisch erfgoed van de bloembollencultuur in de Bollenstreek zichtbaar

YoutubeFacebookLinkedInTwitter