NEN 2580 MEETRAPPORT

Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de oppervlakte en inhoud een belangrijke rol. Om objectieve meetgegevens te verkrijgen rekenen wij de oppervlakten en inhouden uit conform de NEN 2580. Dit kan gebeuren op basis van bestaande digitale plattegronden. Zijn er geen tekeningen beschikbaar, dan worden deze door ons gemaakt door het pand in te meten. Het resultaat wordt vastgelegd in overzichtelijke tekeningen en meetstaten inclusief bijbehorend meetrapport conform NEN 2580.

YoutubeFacebookLinkedInTwitter