BOUWBESLUIT

De bouwbesluiteisen zijn niet altijd helder en kunnen tot interpretatieproblemen leiden. Dit kan in sommige gevallen leiden tot foute oplossingen, met als gevolg de nodige problemen in de praktijk. Wij kunnen u adviseren over de juiste toepassing van de voorschriften in het Bouwbesluit, zowel met betrekking tot nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. Deze adviezen zijn gebaseerd op een grondige kennis van het Bouwbesluit en de documenten waar het Bouwbesluit naar verwijst.

YoutubeFacebookLinkedInTwitter