RUÏNE BLEIJENBEEK TE AFFERDEN

OPDRACHTGEVER: STICHTING KASTEELRUÏNE BLEIJENBEEK
LOCATIE: BLEIJENBEEK TE AFFERDEN
PROGRAMMA: CA. 1200 BVO
ONTWERP: 2010-2012
UITVOERING: 2012 - 2014
GEREED: BEGIN 2015
PROJECTTEAM: VINCENT VAN VUUREN / GUUS SCHILDERMAN

CONSOLIDATIE EN HERBESTEMMING KASTEELRUÏNE BLEIJENBEEK AFFERDEN

De eerste bebouwing van het kasteel als burchthuis dateert uit de 14e eeuw.
Hierna heeft het gebouw in de loop van de eeuwen de nodige uitbreidingen ondergaan, waarbij de grootste aanpassingen in de periode 1688 – 1709 door Arnold Schenck van Nydeggen zijn aangebracht.
Tijdens de opmars van de Geallieerden werd op 20 en 21 februari 1945 besloten het kasteel door de RAF te bombarderen om zo aanwezige Duitse parachutisten te dwingen zich over te geven.
Tijdens dit bombardement werden het kasteel, de bijgebouwen en omliggende tuinen zwaar beschadigd.
Na oprichting is de Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek vanaf 2009 actief bezig met planvorming, fondsenwerving en zoeken naar herbestemmingsmogelijkheden voor zowel de ruïne en de omliggende tuinen en lanen.
Hurenkamp Architecten & Adviseurs heeft de Stichting vanaf 2010 ondersteund met de planvorming en uitvoering van de consolidatie, het zoeken naar mogelijkheden tot herbestemming, het aanvragen van vergunningen en diverse subsidies alsmede het begeleiden van de uitvoering.
 De consolidatie van de ruïne is eind 2014 afgerond. Daarnaast is er begin 2015  een toevoeging gerealiseerd aan de achterzijde in de vorm van een tussenvloerconstructie. Ook de omliggende tuinen en contour van de gracht zijn gereconstrueerd.


Foto's door Jan van Dalen fotografie: http://www.vandalenfotografie.nl/index.html

YoutubeFacebookLinkedInTwitter