UNITBUREAU PGM WAGENINGEN

 OPDRACHTGEVER: POLITIE GELDERLAND MIDDEN
LOCATIE: RITZEMA BOSWEG TE WAGENINGEN
PROGRAMMA: B.V.O. CA. 1300 M2 WERKRUIMTE EN 200 M2 STALLING
TERREIN: CA. 2750 M2
ONTWERP: 2010
REALISATIE: EIND 2012
PROJECTTEAM: LIANNE GOOSEN / BRYAN KLEIN BLUEMINK / HANS VAN MIERLO

Aan de Ritzema Bosweg te Wageningen is een nieuw unitbureau gerealiseerd. Het tweelaagse gebouw bevindt zich op een overgangsgebied van 30-er jaren en 60-er jaren bebouwing, dichte straat gevels en open bebouwing. De beoogde nieuwbouw wordt een opvallend eigentijds gebouw, maar sluit qua kleur en massa aan op de omliggende bebouwing. De massa van de nieuwbouw is gericht op de Ritzema Bosweg. Stedenbouwkundig is het gewenst om het accent van het gebouw op de kop te leggen. Hier is de publieksentree gesitueerd en is architectonisch een accent gelegd d.m.v. een transparante en hoge entree. Er is een differentiatie gemaakt in de materialisatie van de gevels van de begane grond en de verdieping. De verdieping vormt de ‘kap’ van het gebouw door toepassing van keramisch elementen die refereren naar de keramisch daken in de omgeving.

YoutubeFacebookLinkedInTwitter